| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Social networking

Page history last edited by Annemiek Scholten 10 years, 1 month ago


 

Netwerken: zelfstandig naamwoord of werkwoord?

Veel mensen denken dat 'netwerken' een WERKwoord is. Het is een activiteit, die je onderneemt, meestal in het kader van je werk of professionele ontwikkeling. Je kunt dus ook NIET netwerken. Op de sportclub, het schoolplein of een feestje ben je dus meestal NIET aan het netwerken, vinden deze mensen, maar op de borrel van je productschap of het netwerkevenement van MKB Nederland wél.

 

Andere mensen vinden dat 'netwerken' een zelfstandig naamwoord is. Het is een 'ding' dat automatisch bestaat wanneer meer dan twee mensen contact met elkaar hebben. Onvermijdelijk en niet te stoppen. Als meer dan twee mensen jou kennen, maak je deel uit van een netwerk. Je kunt het niet 'uit' zetten, ook als je in je eentje thuis op de bank zit, weten mensen wie je bent.

 

De tweede definitie is meer in de geest van Social Media. Wanneer je een online persona 'bouwt', kun je niet zonder links naar andere personae. Je legt verbindingen en onderhoudt die. Het is belangrijk gekend te worden en anderen te kennen, want alleen zo zal je online presence voor je gaan werken.

 

Wat is een goed netwerk?

Een goed netwerk heeft waarde voor de mensen die onderdeel van dat netwerk uitmaken. Met een goed netwerk krijg je dingen gedaan, je kunt gebruik maken van de expertise van anderen, je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. Je kunt je eigen ei kwijt en mensen kunnen ook op jouw kennis 'inpluggen'. Je vindt snel de mensen met de talenten en vaardigheden die jij nodig hebt om je doel te bereiken. 

 

Een goed netwerk voldoet aan drie voorwaarden:

 1. het is groot, heeft 'massa';
 2. het is divers, er zijn mensen met verschillende achtergronden, kwaliteiten, talenten en specialismen;
 3. de onderlinge verbindingen zijn talrijk. Veel verschillende mensen hebben contact met veel verschillende mensen.

 

Waarom is dat een goed netwerk?

Neem een vrij klein groepje mensen met dezelfde achtergrond, leeftijdsgroep, hetzelfde vakgebied en weinig onderling contact. Als je aan hen een vraag stelt, is de kans vrij groot dat ze het antwoord niet weten. Ze hebben immers allemaal ongeveer dezelfde 'rugzak'. Omdat ze onderling geen weet van elkaars bestaan hebben, kunnen ze je ook niet vertellen wie het misschien wél zou weten.

 

Neem nou een groot, gevarieerd en onderling verbonden netwerk. Als je daar een vraag uitzet is de kans groot dat iemand de expertise heeft waarmee de vraag beantwoord wordt. Die iemand spoor je ook gemakkelijker op, omdat de mensen elkaar kennen. De kans is dus groter dat iemand zegt 'ik weet het zelf niet, maar ik ken wel iemand die het zou kunnen weten'.

 

Wat is nou online social networking

 • Een online sociaal netwerk begint bij het opslaan van informatie over je contactpersonen: het is een online adresboek. Deze informatie wordt rijker doordat je informatie kan zien over het netwerk van jouw contactpersonen. 
 • Op een online sociaal netwerk kan je ook het "werkwoord" netwerken beoefenen: andere mensen vinden, het gesprek met hen aangaan, je met hen verbinden, hen aan anderen verbinden, jezelf zichtbaar maken. 

 

Video "Social networking in plain English" 01:47 min

 

 

Wat heb je er nou echt aan? 

Online sociaal netwerken heeft veel voordelen. In het kort:

 • Altijd op de hoogte van de wederwaardigheden van je eerstegraads netwerk. 
 • Je ziet informatie over het netwerk van jouw contactpersonen: de TWEEDE graad van je netwerk is inzichtelijk en bereikbaar. 
 • Ga je vervolgens verbindingen aan met deze tweede graad, dan kun je jouw netwerk vrij makkelijk uitbreiden.  
 • Een online netwerk is makkelijk en snel te onderhouden. Je ziet bijvoorbeeld updates van anderen zodat je ze kunt feliciteren met hun nieuwe baan, verjaardag of gewonnen prijs. 
 • Je kunt netwerken over de grenzen van tijd en plaats heen. Je hoeft dus niet op hetzelfde moment op dezelfde plaats te zijn, maar doet het gewoon vanuit je luie (bureau-)stoel en wanneer het jou uitkomt. 
 • Je kunt in één keer een vraag stellen aan een hele grote groep mensen.   

 

Een paar algemene tips voor het doelgericht inzetten van online social networking.

 1. Zorg voor een goede herkenbare foto! Dus geen foto van jou in bikini in een binnenband dobberend op de oceaan of met je kinderen op je schouders. Ook niet op netwerken die je "alleen privé" gebruikt. Dit soort foto's deel je alleen met je meest nabije vrienden, dus ook binnen de persoonlijke online netwerken slechts in een beperkte groep. Voor alle overige gelegenheden zorgt een foto van je hoofd en schouders (maar geen pasfoto, daar sta je vaak echt te sullig op) voor de meeste herkenbaarheid. Else Kramer beschrijft waar een goede profielfoto aan voldoet.
 2. Zorg voor een informatieve en zo volledig mogelijke profieltekst. Verwijs waar mogelijk naar een website of blog waar mensen nog meer informatie over jou kunnen vinden. 
 3. Online netwerken is PERSOONLIJK. Wees transparant over wie je bent. Ook als je namens een organisatie sociale media gebruikt. Je kan dan een apart "zakelijkpersoonlijk" profiel maken. 
 4. Stuur mensen een persoonlijk berichtje waar je ze van kent en waarom je wilt linken. Bij LinkedIn kan dat bij de uitnodiging, bij Facebook kan het nadat iemand jouw "friend" verzoek heeft geaccepteerd. 
 5. Link alleen met mensen wiens reputatie je een beetje kent. Jouw directe netwerk kan (als je dat toestaat bij de privacyinstellingen) zien met wie jij nog meer verbonden bent. En de reputatie van jouw kennissen straalt op jou af. Accepteer dus niet lukraak "friend" of "connection" verzoeken maar ga even na waar je iemand van kent en welke verbindingen jullie gemeenschappelijk hebben. (Bij Twitter werkt dit in onze ogen anders, maar daarover lees je meer in het hoofdstuk Twitter en Yammer, een online koffiehoek
 6. De verschillende platforms willen allemaal graag in jouw adresboek (van Outlook, Hotmail of Gmail) kijken om aan te geven wie er van jouw contactpersonen al op LinkedIn zitten. Dat zie je nogal snel over het hoofd. Het lijkt heel makkelijk om dat te doen maar het is een SLECHT IDEE! Je geeft namelijk toegang tot jouw contactgegevens en dat is gevoelige informatie. Daarna krijg je een lijst te zien met mensen uit jouw adresboek die al op dat platform zitten. Je kan ze een voor een aan- of uitvinken om aan te geven dat je op dit online netwerk ook met ze verbonden bent. Als je veel contacten hebt is dat een tijdrovend klusje. Maar als je het niet zorgvuldig doet, ben je ineens online en zichtbaar verbonden met mensen met wie je dat misschien wel helemaal niet wilt! Kortom: zoek de SKIP this step-knop en sla deze stap in het aanmeldproces over. Het is veel beter om eerst je profiel compleet te hebben en dan handmatig de voor jou meest belangrijke of actuele contactpersonen toe te voegen. En dan breidt jouw netwerk zich daarna gewoon organisch verder uit. Kwaliteit gaat ook hier boven kwantiteit.
 7. Kijk dagelijks of wekelijks op je homepagina, je hoeft niet álles bij te houden, maar opmerkelijke veranderingen in de profielen van mensen verdienen soms wat aandacht en vormen een mooie gelegenheid om weer eens contact met iemand te zoeken. Bijvoorbeeld bij een wisseling van baan of een nieuwe klus. 
 8. Hou het in de hand. We horen vaak van mensen dat ze het allemaal zo veel vinden. Daar heb je zelf invloed op, maar het vraagt wat discipline. Spreek bijvoorbeeld met jezelf af dat je maximaal twee keer per dag op je sociale netwerken kijkt: bij de koffie en bij de lunch of thee (of soep).  

 

Het afsluiten van je contactenlijst: waarom zou je?

 • "Ik wil niet aan mijn concurrenten laten zien wie ik allemaal in mijn netwerk heb.  Dat zijn namelijk klanten, prospects of mensen die ik als headhunter op het oog heb."

 Dit argument herken ik van "vroeger" toen er nog een "voor wat hoort wat" mentaliteit was bij het netwerken. Toen mensen zelfs soms nog geld kregen voor het tot stand brengen van een waardevol contact. In het wereldje van sales en headhunting is een contact letterlijk cash. Maar denk je nou echt dat mensen de tijd nemen om je hele contactenlijst door te nemen op zoek naar potentiële klanten of om koppen te jagen? En weet je dan niet dat ze jouw contacten alsnog te zien krijgen als ze gewoon gebruik maken van de zoekfunctie van LinkedIn?

 • "Ik heb jaren heel hard gewerkt hebt om dat netwerk op te bouwen en leg dat niet zomaar te grabbel, zodat anderen het kunnen afpakken." 

Wat kan iemand dan precies afpakken? Mocht een ander jouw contacten benaderen en niet goed duidelijk kunnen maken wat de waarde is om een verbinding aan te gaan, dan wordt dat geen waardevolle verbinding. Jij hebt de relatie, een ander ziet alleen maar een naam, zonder geschiedenis, zonder relatie.

 • "Ik heb diamantjes in mijn netwerk, belangrijke mensen die niet zomaar met iedereen 'connecten' en die niet zomaar benaderd willen worden. Ik moet dus discreet zijn om hen te beschermen." 

Heel stoer! Werkt niet. Wat je uitstraalt is: ik wil niet delen met anderen, ik wil hier alleen maar komen halen en niet komen brengen, "voor wat hoort wat". Als mensen kunnen zien dat je verbonden bent met diamanten, heeft dat hoogstwaarschijnlijk juist een positieve uitwerking op jouw reputatie. En tenslotte: al kunnen ze zien dat jij met hen verbonden bent, dan nog kunnen ze hen niet rechtstreeks benaderen. Ze zullen dat met een "get introduced through a connection" moeten doen, waarbij jij de poortwachter bent die dat contactverzoek goed- of afkeurt.

 • "Ik heb een paar contacten waar ik me een beetje voor schaam, ze hebben een slechte reputatie maar ik durfde hun contactverzoek niet te weigeren." 

Da's niet zo slim van je. Ga naar "contacts" en "remove contacts" en haal die mensen waar je je voor schaamt als de wiedeweerga uit je contacten! Je netwerk is een mooie tuin, die aandacht en zorg van uitstraalt, zichtbaar voor anderen. Als daar onkruid tussen staat, haal je het weg.


Thomas Jefferson: “He who receives ideas from me, receives instruction himself without lessening mine; as he who lights his taper at mine receives light without darkening me.”

De kracht van online sociaal netwerken is dat het netwerk van jouw netwerk voor jou toegankelijk wordt. Dit tweede- en derdegraads netwerk is vele malen omvangrijker en meer divers dan jouw eigen eerstegraads netwerk. Op die manier kan jij jouw doelen veel makkelijker, effectiever en efficiënter bereiken. Om hulp te krijgen is het slim om een positieve "whuffie factor" te hebben. Dat is een soort sociaal kapitaal. Een positief saldo krijg je doordat mensen zien dat jij anderen helpt, dat je open en transparant bent. Je wilt dus graag waardevolle verbindingen tussen mensen uit jouw netwerk tot stand brengen. En je gebruikt je beoordelingsvermogen om te bedenken wanneer je dit wel en niet wilt doen. "Nee" zeggen mag! Let dus vanaf het begin op dat je verbindingen aangaat met mensen waarvan je het ok vindt als anderen zien dat jij met hen verbonden bent. En hou je contacten toegankelijk voor je netwerk. 

 

LinkedIn

LinkedIn is een zakelijk gericht online netwerk dat in 2003 gelanceerd werd door Reid Hoffman, Allen Blue, Konstantin Guericke, Eric Ly and Jean-Luc Vaillant, het werd bedacht in het huis van Reid Hoffman in 2002. (bron: Linkedin http://press.linkedin.com/about). Sinds juni 2013 heeft LinkedIn naar eigen zeggen 259 miljoen gebruikers in 200 landen en is beschikbaar in meer dan 20 talen. (Bron: Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/LinkedIn)

 

 

In december 2013 waren er 4 miljoen Nederlandse gebruikers (bron: Linkedin http://press.linkedin.com/about) er zijn iets meer mannen dan vrouwen lid, de leeftijd is 25+ en opleidingsniveau HBO+. LinkedIn begon als een soort online adresboek maar is in de jaren uitgegroeid tot een platform waar je statusupdates kan plaatsen (microblogging), vragen kunt stellen en beantwoorden en in (thematische) groepen kunt samenwerken. Op de homepagina van LinkedIn zie je updates uit je netwerk en wat nieuwsberichten die LinkedIn voor je heeft geselecteerd. Daarnaast kan je er eigen toepassingen aan toevoegen. Rechtsboven staan "people you may know": op basis van je bestaande netwerk schotelt LinkedIn je een aantal mensen voor die je dan misschien ook wel zal kennen. Daar zitten soms leuke verrassingen tussen. Sinds december 2013 heeft LinkedIn een aantal opties toegevoegd, waardoor onderwijsinstellingen beter contact kunnen onderhouden met hun alumni (en andersom). Ook is de leeftijd voor toegang tot een account verlaagd van 18 naar 13 in VS en in Nederland van 18 naar 16, zodat studenten hun zakelijke profielen kunnen gaan aanmaken. Dit kan handig zijn voor stages of voor studieinformatie.

LinkedIn is vooral geschikt voor het onderhouden en laten groeien van je zakelijke netwerk.

 

De magie van LinkedIn

De magie van LinkedIn zit 'm erin, dat je de tweede graad van je netwerk kunt bereiken. Dit is de kracht van de 'weak tie'. (Mark Granovetter: The Strength of Weak Ties). Waarom is dat zo magisch? Stel je voor, je bent communicatieadviseur bij de gemeente en je wil een baan als communicatiemedewerker bij het ministerie van EL&I, directie consument en veiligheid. Of je bent zelfstandig adviseur en je werkt in een project rond energiezuinige renovaties. Of je bent welzijnswerker en je krijgt te maken met nieuwe wetten rond maatschappelijke projecten. Nu ben jij een echte professional en wil je graag goed beslagen ten ijs komen. "Vroeger" zou je dan in je adresboek gaan bladeren en bij het zien van al jouw kennissen hopen dat er eentje "uit springt" waarvan jij weet dat hij of zij verstand heeft van dat thema. Maar je kán helemaal niet van je hele netwerk weten of zij daar verstand van hebben! Je kent maar een paar aspecten van al die mensen. 

Daarnaast is de kans dat zij zélf antwoord weten op jouw vraag vele malen kleiner dan de kans dat zij iemand kénnen die antwoord weet. De tweede graad van je netwerk, díe moet je hebben. 

 

Tegenwoordig, als je op LinkedIn zit, kan je in de rechterbovenhoek gewoon een zoekopdracht invoeren. Je typt daar dus "consument en veiligheid", of "ministerie van EL&I" of "wet maatschappelijke ondersteuning". Vervolgens krijg je een hele lijst te zien met personen, organisaties en groepen die met dat onderwerp te maken hebben. En nou komt de magie: je kan in één oogopslag zien of daar iemand bij zit uit jouw netwerk: eerste- of tweedegraads. Dat staat naast zijn of haar naam. Onder zijn functie beschrijving zie je vervolgens "... shared connections". Dat is het aantal kennissen dat jullie gemeenschappelijk hebben. Als je dat openklapt kan je zien wie dat zijn.

 

En dan? Dan kies je van die personen degene die het dichtst bij jou staat, en die stuur je een mail. Je vertelt dat je op LinkedIn gezien hebt dat hij die persoon kent, je vertelt waarom je graag met diegene in contact wilt komen en vraagt of jouw kennis het ziet zitten om jullie te verbinden. En voor je het weet zit je een kop koffie te drinken met een expert rond energieneutraal renoveren, of een crisismanager dierenwelzijn, of een beleidsadviseur Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 

Dát is de magie van LinkedIn. 

 

Maar er is méér!

 • Aanbevelingen (recommendations). Op LinkedIn kan je mensen uit jouw netwerk aanbevelen en zij kunnen jou aanbevelen. Hoe zet je dit nou slim in? Vraag niet zomaar om een aanbeveling maar doe dat gericht. Vraag het dus aan iemand die ervaring heeft met competenties en kwaliteiten van jou waar je méér mee zou willen doen. Meld dat ze niet hoeven te jubelen, dat constructieve feedback ook heel welkom is. Hiermee wordt de aanbeveling genuanceerder en dus geloofwaardiger. Zoek je een nieuwe baan, bijvoorbeeld op management niveau, vraag dan om recommendations van mensen die met verschillende "aspecten" van jou ervaring hebben. Dus als leidinggevende, of juist als werknemer, als klant of juist opdrachtgever.  
 • LinkedIn groepen. Iedereen kan een groep aanmaken en deze kunnen helemaal besloten zijn, semi-besloten of open. Er zijn groepen binnen bedrijven, groepen vakgenoten, groepen van mensen die met een bepaald thema bezig zijn, alumnigroepen en nog veel meer. In een groep rond jouw vakgebied kan je kennis delen en vinden, inspiratie opdoen, samenwerkingspartners vinden en mogelijk klanten of een baan aantreffen. In een groep waar jouw potentiële klanten zich bevinden kan je je profileren door werkelijk inhoudelijke waarde te leveren. In groepen met collega's of teamgenoten kan je elkaar makkelijk vinden, uitwisselen en de onderlinge binding versterken. 
 • Jobs: zoek je bij "jobs" naar een baan dan krijg je meteen ook te zien wie van jouw contactpersonen een link heeft met die baan of werkgever en jou dus mogelijk aan zou kunnen bevelen.
 • Companies: zoek je naar bedrijven op kernwoord of naam dan zie je wie jij kent (1e of 2e graad) die daar werkt of gewerkt heeft.
 • Companies: richt je eigen 'company page' in voor je bedrijf.
 • Skills: (dit is een optie die je vind bij "more"). Je kunt je eigen skills invoeren, die van anderen bekijken en zien welke skills er zoal populair zijn op een bepaald moment. Het nut van deze nieuwe functie heeft zich nog niet bewezen maar ik kan me voorstellen dat het recruiters gaat helpen.
 • Informatie over je contactpersonen is altijd up to date. Wanneer je online verbonden bent met iemand op LinkedIn dan draagt die persoon er zélf zorg voor dat zijn informatie correct en actueel is. Jij hoeft dus niet meer bij te houden als iemand van baan wisselt of een nieuw e-mailadres heeft. Met de mobiele app van LinkedIn kan je zelfs je LinkedIn adresboek synchroniseren met je lokale adresboek. Zo zijn ook al je lokale contacten bijgewerkt en zelfs voorzien van een foto. 
 • Als je geen eigen website hebt, is LinkedIn een manier om zelf in de hand te houden welke (zakelijke) informatie online over jou te vinden is. Je LinkedIn profiel scoort hoog in de zoekresultaten van Google bij een zoekopdracht op jouw naam. Mensen kunnen (als je een goede foto hebt) zien dat die informatie van jou komt, "geautoriseerd" is, als het ware. 

 

Tips voor LinkedIn 

 1. Alle updates die je op je profiel doet, zijn te zien in je "publieke timeline". Al jouw contacten zien dus dat je ergens iets aangepast hebt. Ben je van plan om veel wijzigingen in je profiel aan te brengen dan kan dat wel voor een overdaad aan updates zorgen. Dat kan je wel even uitzetten dus: rechtsboven de pagina met je muis over je naam heen gaan en in het uitklap menu op "settings" klikken. Bij "Turn on/of your activity broadcast" even klikken en uit zetten. Zet hem weer AAN op het moment dat je de laatste wijziging gaat doorvoeren. Want het is wel fijn als je netwerk ziet dat je weer wat gedaan hebt. 
 2. Gebruik zowel bij "headline" als bij "current position" een specifieke beschrijving van je functie / rol. Dus niet: medewerker / adviseur / maat / partner / directeur / projectmanager! En wel: arbeidsrecht specialist / duurzaamheid bevorderaar / nieuwe werken invoeren / jongerenwerkers motivator. Je ziet dat ik het hier een beetje overdrijf, maar wat ik wil zeggen: zowel een bezoeker áls de zoekmachine moet in één oogopslag kunnen zien wat je (inhoudelijke) meerwaarde is. Let op: op het moment dat je een nieuwe functie of project invult wil LinkedIn deze informatie automatisch ook als "current position" gebruiken. Haal hier het vinkje weg als je dat niet wilt.
 3. Zorg voor een compleet profiel. Je "compleetheid" is zichtbaar in de rechterkolom en daar kan je ook zien wat je nog moet doen om het completer te maken. 
 4. Wanneer je iemand wilt verzoeken om te linken schrijf dan altijd een persoonlijk bericht, stuur NOOIT de standaard uitnodigingstekst. Meld waar je iemand van kent en waarom je wilt linken. Online netwerken is PERSOONLIJK
 5. Ben je zelfstandig, dan vul je bij de historie van vroegere "banen" gewoon je projecten in. Let even op als je een nieuw project aanmaakt wil LinkedIn dat automatisch als huidige werkgever vermelden. Maar dat moet niet want je bent zelfstandig dus je bent je eigen werkgever. Let daar even op!
 6. Probeer geen c.v. up te loaden: je profiel IS je c.v.  
 7. Je kunt Twitter aan LinkedIn koppelen, maar zet alsjeblieft de optie waarbij AL je tweets doorgestuurd worden naar LinkedIn uit! Het ene netwerk is het andere niet en wat mensen op Twitter leuk vinden om van je te horen, of wat ze daar makkelijk kunnen negeren kan op LinkedIn nét irriteren.
 8. Zorg voor een zoekmachine vriendelijke profile url: dus niet http://nl.linkedin.com/pub/dr-ikbedenk-maarwat-molenbijl/5/88/b84 maar www.linkedin.com/in/sanneroemen. Hoe? Dat staat hier
 9. Als je een bedrijf hebt, maak dan ook een profiel voor je organisatie. Vraag de medewerkers om op hun profiel aan te geven dat zij bij jouw bedrijf werken.  

 

Let op!

!!! LinkedIn heeft bedacht dat ze graag gebruikt wil worden voor "kwalitatief" netwerken: alleen linken met mensen die je kent. Nou kan je dat "kennen" tegenwoordig ruim definiëren. Maar deze visie heeft wel consequenties: als het jou te vaak overkomt dat mensen op een contactverzoek van jou klikken op "I don't know [jouw naam]" dan kan LinkedIn (tijdelijk) blokkeren dat jij contactverzoeken kan versturen. In het artikel met 10 gouden LinkedIn Tips geven we al aan hoe belangrijk een persoonlijke uitnodigingstekst is, nu we dit weten is dat NOG belangrijker. En bij het beoordelen van uitnodigingen: als je op "Ignore" hebt geklikt, klik daarna niet nog eens op "I don't know..." of "report as spam" tenzij je echt zeker weet dat je iemand niet kent of dat het spam is.

 

LinkedIn vond het in 2011 gaaf om jouw foto te plaatsen bij advertenties. Dat betekent dat anderen een advertentie konden zien over een baan bij een bepaald bedrijf, met jouw gezicht erbij. Veel mensen vonden dat een inbreuk op de privacy. Maar op zijn minst kan het voor verwarring zorgen. (Zag er zo uit. Het lijkt erop dat dit niet meer zo is. Kijk wel even bij je privacyinstellingen wat jij wel en niet zichtbaar wilt laten zien aan wie.

Pas dus vooral in LinkedIn je privacy instellingen aan! Dit doe je als volgt:

 1. Ga in Linked In rechtsboven met de cursor naar je naam. Er verschijnt een klein menu. Klik op "settings". (In the right top corner put the cursor on your name, a menu appears, select 'settings'.)
 2. Klik linksonder op "account". (On the bottom left, select 'account'.)
 3. Klik in de kolom naast account op "manage social advertising". (Select 'manage social advertising'.)
 4. Zet het vinkje uit bij "LinkedIn may use my name & photo in social advertising". (Unmark the checkbox at 'Linked In may use my name & photo in social advertising').

Nadat je jouw profiel zo hebt ingesteld dat je weet welke informatie bij wie zichtbaar is, kun je gaan kijken hoe je zelf LinkedIn verder wilt inzetten.]

 

!!! Meerdere accounts: ik hoor vaak van mensen dat ze meerdere accounts hebben. Je zou ze willen samenvoegen maar helaas kan dat niet, je zult een account moeten weg doen. Hier staat hoe dat werkt.

 

!!! Je hoort steeds vaker dat er in groepen veel mensen rondhangen die alleen maar reclame maken voor zichzelf. Dat is storend, de focus verdwijnt van waar het om draait en deze mensen voegen geen waarde toe. Vaak kan je deze content "flaggen" door op het vlaggetje te klikken. Je brengt het daarmee onder de aandacht van de groepseigenaar die er hopelijk gevolg aan geeft. Het is in het belang van allen dat de deelnemers aan een groep waarde uitwisselen en dat er niet teveel vervuiling door spam optreedt. Een grote groep is soms erg lastig te managen, hierin dus het is ook verstandig een beetje begrip te hebben als er de groepseigenaar niet meteen actie onderneemt.      

 

Handige links over LinkedIn

 

Facebook

Facebook is net als LinkedIn een online sociaal netwerk. Het publiek is (nu nog) iets jonger, tussen 18 en 54 met iets meer leden onder de 35. (cijfers: Adage). Facebook begon in 2004 als "smoelenboek" voor studenten van Harvard College en vanaf 2006 is Facebook open voor de hele wereld. (Bron: wikipedia). Facebook is meer een "privé" netwerk dan LinkedIn. Voor ondernemers is Facebook ook zakelijk geschikt wanneer zij consumenten als klant hebben (in tegenstelling tot Business to Business ondernemers). 

 

De homepagina van Facebook laat je "wall" zien: hier kan jij iets roepen naar je netwerken zie je de updates uit je netwerk. Klik je op een naam dan kom je op het profiel van die persoon. 

 

De Magie van Facebook

Ook hier betreft het het bereiken van de tweede graad en verder van je netwerk, maar op een hele andere manier dan op LinkedIn.

Wat ons betreft is de magie van Facebook die (verguisde) "Like" button / "Vind ik leuk" knop.  

Elke keer dat iemand op zo'n knop klikt, wordt dat zichtbaar op zijn of haar "Wall". Dat betekent dat zijn hele netwerk kan zien dat hij iets "liket" en dit maakt dat informatie zich als een lopend vuurtje kan verspreiden, met exponentiële sprongen. Wil jij dus veel exposure als persoon, professional of ondernemer? Zorg dan dat je veel waarde creeërt en "like-able" bent zodat mensen op die knop gaan klikken. 

[update 2014] Inmiddels lijken de 'likes' zelfs nodig om een post zichtbaar te krijgen voor meerdere vrienden, omdat Facebook anders te weinig inkomsten heeft (kort door de bocht). In dit filmpje van 2Veritasium wordt dit helder uitgelegd.

 

Maar er is meer. 

 • Personen houden hun vriendenkring up to date via hun profiel en wall. Verjaardagen, bruiloften, geboortes, examen, kerst- en nieuwjaarswensen, Facebook is een plek om persoonlijke levensgebeurtenissen met anderen te delen. Blijf echter nadenken over wat je wilt delen en met wie!
 • Je kunt je vrienden groeperen zodat je bepaalde updates alleen met intimi, collega's of je vrienden uit Guatemala kunt delen. Hartstikke handig! Maar.... realiseer je ook dat dan Facebook zijn data dan beter kan specificeren en meer helderheid heeft over wie je beste vrienden zijn en wie je kennissen of familie zijn. Wil je dat?
 • Ondernemers, of dat nu zelfstandige professionals zijn, detailhandelaren of mkb'ers, doen er verstandig aan om een Facebookpagina te maken. Zo'n pagina noemen ze ook wel eens een "fan page". Aan zo'n pagina kan je allerhande "apps" (kleine programmaatjes) toevoegen waarmee je de interactie met je (potentiële) klanten kunt aangaan en hen aan je kunt binden. 
 • Voor zowel ondernemers als privépersonen is Facebook bij uitstek geschikt voor de internationale contacten. Ga je bijvoorbeeld op reis en wil je het land van bestemming verkennen en daar vast wat mensen leren kennen dan kan dat uitstekend. Wil je internationaal ondernemen, outsourcen, samenwerken dan kan je op Facebook een mooi netwerk bouwen en onderhouden. 
 • Voor non-profits is Facebook een goede plek om een netwerk van supporters op te bouwen die jouw doel een warm hart toedragen en het uit willen dragen naar hun eigen vrienden. Er is een speciale app, Facebook Causes, waarmee non-profits steun kunnen mobiliseren. (Je kunt ook donaties ontvangen maar dat is tot nu toe alleen mogelijk als je in de V.S. geregistreerd bent als goed doel).
 • Facebook apps zijn applicaties, oftewel toepassingen, waarmee je je extra opties aan je pagina kunt toevoegen zoals een Youtube kanaal, Twitter updates of een RSS feed. Je kunt met apps ook een winkel bouwen zodat je Facebook rechtstreeks als verkoopkanaal kunt gebruiken. 
 • Ook op Facebook kan je net als op LinkedIn groepen maken rondom een thema. Zo kan je met een groep vrienden een feest of reis voorbereiden, met een team samenwerken aan een project of met vakgenoten of medeliefhebbers uitwisselen over een thema. Mooi voorbeeld: de 'Durftevragen' group.
 • Places: met Facebook kan je "inchecken" op een plek. Je doet dat met je smartphone of via het internet. Daarmee geef je aan dat je ergens bent. Je kunt dan ook zien wie er nog meer zijn.  

 

Let op!

!!! Hoewel Facebook erg geschikt is voor je privénetwerk wil dat nog niet zeggen dat het slim is om hier foto's van dronken uitspattingen, scheldkanonnades of ander ongepast gedrag te plaatsen. Voor de meeste mensen zijn dit dingen waar ze zich in het "normale" dagelijks leven al voor schamen. Offline worden ze echter op een gegeven moment vergeten, het slijt. Online blijven beelden en teksten vindbaar. Je laat een spoor na waarin dus ook je minder charmante wederwaardigheden zichtbaar zijn. 

 

!!! Een ander handig / gevaarlijk onderdeel van Facebook is het "taggen". Het labelen van mensen en dingen in foto's. Zet Marietje een foto op haar pagina waarop jij Freek herkent, dan kan jij bij die foto aangeven dat Freek daarop staat. Er wordt automatisch een link gemaakt naar Freek en dit verschijnt op Freek's wall. Dat kan leuk zijn, want zo vergroot je je bereik in het tweedegraads netwerk en verder. De keerzijde van de medaille is dat je van elke willekeurige foto kunt zeggen "dat is Freek". Dus ook van een compromitterende foto. Dat hoeft dan dus niet in werkelijkheid Freek te zijn. Zo kan een persoon of onderneming gepest worden op Facebook. Wil je dit voor jezelf voorkomen? Stel dan in de privacy instellingen in dat alleen jouw eerstegraads contacten jou mogen "taggen". 

 

!!! Places: niet alleen jij zelf, maar ook anderen kunnen jou "inchecken" bij een plaats. Daarmee laat je dus aan je netwerk zien waar je bent. Het kan best zo zijn dat jij dat juist voor jezelf wilt houden om wat voor reden dan ook. Gelukkig kan je het wijzigen in de privacy instellingen. 

 

!!! Privacy! Facebook is een plek waar veel persoonlijke informatie gedeeld wordt. Zoals je ziet bij tagging kan er met die informatie van alles gebeuren. Gelukkig heb je veel invloed op wat er over jou door wie en met wie gedeeld mag worden. Op Marketingfacts staan 5 tips over het instellen van je privacy en Bram Faems van Leesvoer.be maakte een FANTASTISCHE handleiding met afbeeldingen voor het instellen van de 10 belangrijkste privacy settings. Op Lifehacker.com vond ik nog "The always up to date guide to Facebook Privacy" (Engels)

 

Links en handleidingen

 

Google+

Google+ is het online sociale network dat door, je raadt het al, Google is gestart. Het werd in juni 2011 gelanceerd en in december 2011 waren er al 62 miljoen gebruikers (bron: Wikipedia) Het is vergelijkbaar met Facebook. In Google+ kan je kringen maken van je connecties en op die manier je communicatie filteren. De magie van Google+ zal zijn wanneer je je Google Docs erin kan integreren. Wat nu al erg leuk is zijn de "hangouts": je kan zo groepsvideochatten met je connecties. 

 

 

Hyves

Hyves startte in september 2004 als het eerste Nederlandse online sociale netwerk met naar eigen zeggen 9,7 miljoen leden. Rond 2010 werd het aantal gebruikers steeds minder, omdat Facebook ook in Nederland veel meer gebruikers kreeg. Inmiddels (sinds december 2013) is het een site voor online gamen, Hyves Games.

 

Inhoud

 

Webwijs geeft ook trainingen over dit onderwerp. Geïnteresseerd? Kijk dan even op www.webwijs.me

 

 

 

 

Comments (1)

Sanne Roemen said

at 11:40 pm on Jan 2, 2012

Feedback toevoegingen etc welkom, vooral op facebook stuk. En nee, dit is geen handleiding, dat gaat ons te ver. Links naar handleidingen zijn opgenomen

You don't have permission to comment on this page.