| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Waar het internet voor is

Page history last edited by salih_kilic 12 years, 9 months ago

 

Het boek "Small Pieces Loosely Joined - A Unified Theory of the Web" van David Weinberger (copyright ┬ę 2002 David Weinberger) geeft een heel eigen en actuele kijk op het internet als een plek waar grenzen tussen tijd en plaats verdwijnen. David heeft het boek herschreven voor zijn zoontje, en van die versie zijn wereldwijd talloze vertalingen gemaakt.

Het mooie van dit boek is dat het beeld van internet als iets technisch en iets voor 'nerds' wordt gekanteld naar een visie op internet als iets sociaals, een 'echte' plek, waar je kunt bestaan en de interactie met anderen kunt aangaan.

Kijk dus even op deze Nederlandse versie van het boek: "Waar het internet voor is"

 

 

Webwijs geeft ook trainingen over dit onderwerp. Geïnteresseerd? Kijk dan even op www.webwijs.me

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.