| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Webwijs Ambtenaar 20

Page history last edited by Sanne Roemen 12 years, 7 months ago

Algemene informatie Webwijs voor Ambtenaar 2.0

 

De cursus beslaat twee dagdelen, met minimaal een week, maximaal twee weken tussenpauze.

Optioneel kunnen deelnemers na afloop nog gebruik maken van (individuele) werkplek begeleiding.

 

Webwijs is een "achter de knoppen" cursus, maar je haalt er niet de zwarte band mee. Na afloop ben je bekend met de principes van Web 2.0 en de terminologie en heb je eens ervaren hoe de verschillende tools werken. Je experimenteerdrift is hopelijk aangewakkerd en je ziet de waarde van de instrumenten in relatie tot je werk en doelstellingen. Daarnaast heb je kennis gemaakt met het gedachtengoed en de paradigma's van openheid, transparantie, vermenigvuldigen door te delen en kennis(-sen) "management". Je hebt dus een beeld van wat er in je gereedschapskist zit, en wat er met al die spullen zo'n beetje mogelijk is.

 

Over elk instrument vertellen wij centraal een kort verhaal, ingeleid door een filmpje van Common Craft, waarna je er zelf achter de knoppen mee gaat spelen.
Per vier deelnemers is er één begeleider zodat elke deelnemer achter de computer geholpen kan worden.

 

Voorbereiding:

Zorg voor een e-mail adres dat je via het internet kan ophalen (zakelijke webmail, Gmail, Windows Live Mail, Yahoo)

Een digitale foto van jezelf die je naar dat e-mail adres stuurt.

Nieuwsgierigheid en een open mind.

Lees: over.ambtenaar20.nl, de presentatie van Ambtenaar 2.0 en uitgangspunten online communicatie rijksambtenaren.

Lees meer over wat je allemaal kunt op Ambtenaar 2.0 http://www.ambtenaar20.nl/?p=2611 

 

Programma in vogelvlucht:

Dagdeel 1:

Introducties

Algemene basisprincipes Web 2.0 / Social Media

RSS - Social Bookmarking / Tagging - Wiki - Blog

 

Huiswerk: afhankelijk van doelstellingen deelnemers

maar in ieder geval lezen:Handreiking Ambtenaar 2.0 & Werkprincipes Ambtenaar 2.0

Maak jezelf lid van de Ambtenaar 2.0 Ning

 

Dagdeel 2:

Huiswerk bespreken.

Online social networking - Communities (of practice) - Microblogging

Uitwisselen over online gedrag en 2.0-werkwijze, (Handreiking Ambtenaar 2.0 & Werkprincipes Ambtenaar 2.0)

Naar behoefte inzoomen op Social Media als hefboom op je netwerk of Online Kantoortoepassingen om slim te werken of De Magie van Microblogging (Twitter en / of Yammer)

 

Optionele werkplekbegeleiding

Als je even concreet wat instrumenten hebt gebruikt en je loopt tegen vragen aan als "ja maar hoe doe ik dit nou precies?" of "hoe geldt dit nou voor mijn situatie / project?" dan kan een van ons een uurtje naast je komen zitten en lopen we er samen doorheen.

 

Programma Dagdeel 1

 

Webwijs geeft ook trainingen over dit onderwerp. Geïnteresseerd? Kijk dan even op www.webwijs.me

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.