| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Webwijs voor bedrijven

Page history last edited by Annemiek Scholten 12 years, 3 months ago


 

Niveaus van gebruik van Social Media

Luisteren: monitoren

Je merk in de gaten houden, klantenservice via social media. 

Weten wat er over je gezegd wordt online door

Inschatten wat de sfeer is, waar je kansen liggen, wat je bij kunt dragen. 

Het gesprek aan gaan

Daar waar het plaatsvindt

Op je eigen online thuisbasis

 

 

 

Werving & selectie met sociale media

Arbeidsmarktcommunicatie, werving en selectie

 

Uitbreiden en onderhouden van netwerken

'Social networking'

Communities

 

Intern of extern op de hoogte

Twitter, een online koffiehoek

Weblogs

RSS

 

Vinden, filteren en delen van informatie (kennismanagement)

Wiki's: samen aan kennis bouwen

'Tagging' en 'social bookmarking'

Weblogs

 

Samenwerken

Online samenwerken

Wiki's: samen aan kennis bouwen

'Tagging' en 'social bookmarking'

Twitter, een online koffiehoek

Weblogs

 

Customer relations en PR

http://www.marketingfacts.nl/berichten/20080108_vuistregels_voor_webcare_en_webrelations/

http://www.frankwatching.com/archive/2009/01/28/webcare-imago-versterken-effectief-reageren-op-klachten/ 

http://getsatisfaction.com/

http://uservoice.com/

 

Sociale media monitoren

 

Sales & Marketing

Concurrentie onderzoek met sociale media

Sociale media monitoren

 

Links:

8 argumenten voor interne sociale media volgens managers in Nederland

Sociale media voor interne communicatie

Interne communicatie 2.0: hoe introduceer je sociale media.

Stappenplan twitter voor bedrijven en organisaties

De ultieme implementatie van sociale media

SOS social: mogen mijn mensen wel twitteren?

Voorbeelden van Social Media policies

Policy tool: genereer je social media policy. 

Nog een social media policy generator

Sociale media bij congressen

 

Webwijs geeft ook trainingen over dit onderwerp. Geïnteresseerd? Kijk dan even op www.webwijs.me

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.