| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Effectief LinkedIn inzetten voor (middelbaar) onderwijs

Page history last edited by Annemiek Scholten 10 years, 5 months ago

Sinds september 2013 heeft de sociale netwerksite LinkedIn meer mogelijkheden gecreëerd voor onderwijsinstellingen, om te netwerken met hun alumni. Ook is de leeftijd die je moet hebben om een profiel te maken verlaagd van 18 naar 16, zodat scholieren en studenten vanaf 16 jaar hun LinkedIn-profiel kunnen gaan opbouwen. Hun foto mag echter pas openbaar als ze 18 zijn, deze is wel zichtbaar voor contacten (tenzij ze dit anders instellen).

 

Wat heeft een leerling, student, medewerker of onderwijsinstelling hieraan?

 

Een leerling/scholier/student

Als leerling/scholier/student kun je nu vanaf je 16e een professioneel netwerk opbouwen en informatie vinden van stagebedrijven, hogescholen en universiteiten. Je kunt bekijken in welke branches afgestudeerden van bepaalde onderwijsinstellingen terechtkomen, je kunt onderzoek doen naar stagebedrijven, je kunt op de 'jobs'-pagina's zien welke 'skills' nodig zijn voor bepaalde banen en natuurlijk kun je ook jezelf profileren, bijvoorbeeld als

als goede leerling, actieve leerling, goede student of actieve student.

 

Doel/mogelijkheden

• Netwerken

      o werkgevers bijbaan

      o familie/vrienden

      o schoolcontacten, leraren

• Hulp bij studiekeuze

     o hbo/univ/studenten/bekenden volgen

     o vacatures zien/volgen

• Zelf publiceren: profileren

     o werknemer (bijbaan)

     o activiteiten: vrijwilligerswerk, mas

     o interesses (hobbies)

     o online courses, certificaten

• Op de hoogte blijven (hbo/univ volgen)

 

 

Een medewerker

 

Doel/mogelijkheden voor leraar/docent

 

• Netwerken

• Studiekeuze faciliteren

• Profileren als werknemer

• Op de hoogte blijven (hbo/univ volgen)

• Snel contact met oud-leerling

     o gastcollege

     o studievoorlichting

 

 

Een onderwijsinstelling

 

Doel/voordelen/mogelijkheden onderwijsinstelling

 

• Alumnibeleid: makkelijk contact met oud-leerlingen

• Talenten van medewerkers zichtbaar

• Studiekeuzeadvies: bijv. via LinkedIn Groepen met oud-leerlingen

• Netwerken/profileren in regio

• Makkelijk gastcolleges/voorlichting regelen

 

 

LinkedIn: onderwijs

LinkedIn pagina van het LAKS, Landelijk Aktie Komitee Scholieren

 

 

Engelstalig

Overcoming Hurdles to Social Media in Education

 

 

Zie ook: Je kind of puber webwijs

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.